TYPY KARIET

   PARK SNOW Card

Tento typ karty je určený hosťom, ktorí sa ubytujú v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 8 nocí v období od 1.6. – 31.10.2018.

Vystavenie a cena karty: Jej držiteľom je hosť, starší ako 3 roky, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 8 nocí. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania na recepcii, resp. vopred zaslanej záväznej objednávky ubytovaciemu zariadeniu. Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Cena pobytovej karty je 1,20 EUR vrátane DPH. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň nástupu alebo nasledujúci deň po dni nástupu hosťa na pobyt. Kartu vystavuje partnerské ubytovacie zariadenie.

Platnosť karty: Platná je len počas pobytu hosťa.

Využívanie karty: Pri využití služby (zľavy) je potrebné, aby sa hosť kartou preukázal spolu s dokladom totožnosti.

   PARK SNOW GOLD Card

Tento typ karty je určený návštevníkom strediska, ktorí si ju zakúpili v infocentre a majú záujem využívať zľavy a benefity u našich partnerov.

Vystavenie a cena karty: Jej držiteľom je návštevník (starší ako 3 roky), ktorý si ju môže zakúpiť v miestnom infocentre za cenu 9,90 EUR vrátane DPH . Karta je neprenosná a vydáva na meno s dátumom narodenia. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň jej zakúpenia.

Platnosť karty: Platná je do 31.10. 2018

Využívanie karty: Pri využití služby (zľavy) je potrebné, aby sa hosť kartou preukázal spolu s dokladom totožnosti.

Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované